Presidentskifte

Fredagen den 14 juni 2019 samlades medlemmar i Stockholm-Sergel Rotaryklubb för att blicka tillbaka på ett lyckat verksamhetsår, summera avslutningsvis året som har gått och de många riktigt fina insatser som har gjorts sedan starten i höstas fram till idag.

Detta firades naturligtvis med lite bubbel och ett trevligt umgänge i den traditionella “Sergelanda” som karaktäriserar vår klubb.

Samtidigt som vår President Ann O. Andersson lämnade över klubban till den nya Presidenten Eva Nordwall, har även årets sista och välförtjänta Paul Harris Fellow utnämnts och nya medlemmar välkomnats.

Presidenten har ordet

Kära Rotary-medlemmar i Stockholm-Sergel!

Jag vill börja med att tacka Ann O. Andersson för det gånga året och gratulera till ett mycket framgångsrikt år 2018/19.

Jag vill också tacka för ett synnerligen trevligt avslutningsmöte den 14 juni där vi fick en fin och varierad inblick i vår Rotaryklubb med dess olika verksamheter och medlemmar.

Vi fick fina ord av Roland Halvorsen om Yngve Johnsson som många av oss minns med stor värme och glädje. Vi fick gratulera Anders Forsberg till mycket välförtjänt Paul Harris award samt höra om hans fantastiska yrkes- och livserfarenhet vilket framkom inte minst genom Sörens Karlsson professionella och roliga intervju.

Och så fick vi välkomna en ny medlem, Therése Neaimé, som med sin erfarenhet och internationella utblick med all sannolikhet kommer att bidra inte bara till klubbens föryngring utan även dess engagemang. Att Therese dessutom hade med sig sin lille son bidrog till familjekänslan och spännvidden inom klubben.

Alla ni som var med på denna avslutning fick ju också uppleva överlämnandet av presidentkedjan från Ann till mig och att jag inte kunde få fram ett ord efter att ha fått virus på stämbanden. Detta löstes av att Henry Cardona läste upp mitt lilla tal om vad jag önskar ska ske under ”mitt år” som president.

Under år 2019/20 vill jag verka för att fortsatt stärka klubbsamhörigheten och engagemanget hos varje rotarian i klubben.

Mitt mål är att:

  • så gott som allamedlemmarna är involverade i någon aktivitet (kommitté, aktivitet, projekt. etc.) under året.
  • medlemmar kommer kontinuerligt med förslag till förbättringar
  • vi har en ständig dialog

Detta kan endast ske genom ett gott samarbete där var och en bidrar med sin kunskap.

En engelsk Baseball Coach lär ha haft som måtto: ”better never stops!”, dvs man kan alltid bli bättre, det finns inget slut på det. Jag uppmuntrar till förslag till förbättringar av alla slag!

Och så ska det vara roligt också! Låt fredagslunchen bli ett härligt avslut på veckan och inspirerande inledning på veckoslutet!

Det är med stor glädje jag hälsar alla i Rotary Stockholm-Sergel välkomna till det nya Rotary-året 2019/20 och med er hjälp kommer det att bli ett fantastiskt år.

Eva Nordwall (Wenström)
Rotary Stockholm-Sergel 
2019-20 President 

Rotary Connects the World